Dokumenty ke stažení

Školní řád

Školní řád platný od 1.10.2020

Školní řád platný od 1. 9. 2018

Organizace školního roku

Rozvrh zvonění

Klasifikační porady

Konzultační hodiny, kontakty na vyučující

Harmonogram výuky 1. pololetí

Harmonogram výuky 2. pololetí

Školní poradenské pracoviště

Náplň SP

Náplň MP

Náplň VP

Program špp

Výchovné komise

Plán VP krátkodobý

Plán VP dlouhodobý

Organizace zabývající se prevencí

Krizový plán školy

Program proti šikanování

Strategie školy

Minimální preventivní program

Školní vzdělávací program

ŠVP Ošetřovatel platný od 1.9.2020, včetně ZS

ŠVP Podnikání platný od 1.9.2020

ŠVP OZS platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2018

ŠVP Ošetřovatel včedně zkráceného studia platný od 1.9.2018

ŠVP Podnikání platný od 1.9.2018

ŠVP OZS platný od 1.9.2018

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo 2021/22

GDPR přijímací řízení

Kriéria přijímacího řízení 2021/22

Vysvětlivky k přihláškám

Přihláška SŠ 2020 xlm

Přihláška SŠ 2020

Přijímací řízení 2020/21

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ STUDIUM

Propagace školy

Elektromechanik

Brožura o škole

Prezentace školy

Plakát šablony

Podnikání

Ošetřovatel/ka

Opravář zem. strojů

Nabídka svářečské školy

Plakát zkrácené studium

Automechanik

Maturitní zkouška

Kritéria profilové části MZ

Seznam literárních děl 21-22

Pravidla pro konání profilové části MZ 21-22