Dokumenty ke stažení

Školní řád platný od 1.9.2023

Stipendijní řád platný od 1.9.2023 – obor ošetřovatel

Termíny výplaty stipendií – 2023/2024

Organizace školního roku

Rozvrh zvonění

Klasifikační porady

Konzultační hodiny, kontakty na vyučující

Harmonogram výuky 1. pololetí

Harmonogram výuky 2. pololetí

Školní poradenské pracoviště

Náplň SP

Náplň MP

Náplň VP

Program špp

Výchovné komise

Plán VP a KP krátkodobý

Plán VP dlouhodobý

Organizace zabývající se prevencí

Krizový plán školy

Program proti šikanování

Strategie školy

Minimální preventivní program

Školní vzdělávací program

ŠVP Ošetřovatel platný od 1.9.2020, včetně ZS

ŠVP Ošetřovatel-ošetřovatelka platný od 1.9.2022

ŠVP OZS platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP OZS platný od 1.9.2022 (denní studium)

ŠVP OZS platný od 1.9.2022 (zkrácené studium)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2022 (denní studium)

ŠVP MOMV platný od 1.9.2022 (zkrácené studium)

ŠVP MOMV  platný od 1.9.2020 (včetně zkráceného studia)

ŠVP Elektromechanik  platný od 1.9.2021

ŠVP Elektromechanik platný od 1.9.2022

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo 2021/22

GDPR přijímací řízení

Kriéria přijímacího řízení 2021/22 1. kolo

Kriéria přijímacího řízení 2021/22 2. kolo

Kriéria přijímacího řízení 2021/22 3. kolo

Vysvětlivky k přihláškám

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ STUDIUM

Propagace školy

Elektromechanik

Brožura o škole

Prezentace školy

Plakát šablony

Podnikání

Ošetřovatel/ka

Opravář zem. strojů

Nabídka svářečské školy

Plakát zkrácené studium

Automechanik

Maturitní zkouška

Kritéria profilové části MZ

Seznam literárních děl 21-22

Pravidla pro konání profilové části MZ 21-22