projekty SŠ

Operační program Jan Amos Komenský – OP JAK

Manažer projektu: Mgr. Richard Mašek , masek.richard@skolatisnov.cz

Národní plán obnovy – doučování

Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Alexová, alexova@skolatisnov.cz, tel.: 725 557 792
Lektoři: Ing. Zuzana Břenková, brenkova@skolatisnov.cz
                Bc. Pavla Caudrová, caudrova@skolatisnov.cz
                Martina Chvátalová, chvatalova@skolatisnov.cz
               Mgr. Kateřina Kouřilová, kourilova@skolatisnov.cz
V rámci podpory proběhne doučování z anglického jazyka a odborných ošetřovatelských předmětů.

Nekoukej, pomáhej

Manažer projektu: Mgr. Kateřina Kouřilová, kourilova@skolatisnov.cz
– Program pro žáky základních škol vytvořený pedagogy SŠ a ZŠ Tišnov a realizovaný žáky oboru ošetřovatelství a pedagogy
– Téma: První pomoc, zdravý životní styl