Ošetřovatel/ošetřovatelka

ZAMĚŘENÍ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_praxe_obor_osetrovatel

Kód oboru: 53-41-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní studium
Zakončení studia: Výuční list

Profil absolventa oboru

Tento učební obor je určen pro chlapce i dívky, je zaměřený na získání vědomostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Obor ošetřovatel je nabízen na našem učilišti jako na jediné střední škole zřizované Jihomoravským krajem.

Absolvent oboru:

  • je schopen se podílet pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
  • asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta
  • dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • usiluje o co nejvyšší kvalitu své práce a služeb
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických a sociálních zařízeních jako jsou nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, ústavy sociální péče, domovy pro seniory apod. Stejně tak mohou zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči, o kterou bude mezi našimi občany stále větší zájem. Mohou tak poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, popřípadě spolupracovat s lékařem při poskytování preventivní, léčebné a rehabilitační lékařské péče.