ŽÁKOVSKÝ MINIPROJEKT „chillec“

Žákovský miniprojekt „Chillec“

Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Alexová, alexova@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Podpořit příznivé sociální klima třídy
  • Podpořit pocit sounáležitosti, zdravé sebevědomí žáků.
  • Rozvíjet komunikativní kompetence žáků.
  • Rozvíjet organizační schopnosti žáků, jejich tvořivost a podnikavost.
  • Podpořit komunitu školy.
  • Vytvořit relaxační komunitní koutek Chillec
  • Získat první zkušenosti s žádostmi o finanční prostředky na projekt

Něco o projektu:

Jsme žáci 3. ročníku a rozhodli jsme se něco udělat pro své spolužáky. Také bychom byli rádi, kdyby po nás ve škole něco zůstalo. A protože letošní rok je pro většinu z nás posledním rokem, který strávíme v naší škole, zeptali jsme se mladších spolužáků, co jim ve škole chybí. Jejich návrhy jsme roztřídili a jako nejlepší a realizovatelný nám nakonec vyšel návrh na komunitní koutek “Chillec”.  Proč jenom koutek? Školu tvoří 2 části, ale ani v jedné z nich nejsou větší prostory pro náš záměr. Proto jsme vytipovali na chodbě 2 vhodná místa. Na těchto místech bude umístěna pohovka, stolek, zásobník na časopisy.  Do realizace záměru zapojíme i žáky základní školy, kteří  nám pomohou s designem zásobníků na časopisy. Koutky budou sloužit komunitnímu setkávání žáků a učitelů školy. Budou využívané celý den, otevřené, pohodlně zařízené. V dalších letech mohou další spolužáci projekt rozšířit.