Renovace sazeče brambor

Renovace sazeče brambor

Koordinátor projektu: Jaroslav Slavík, slavik@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Motivace žáků oboru opravář zemědělských strojů
  • Renovace stroje
  • Podpora příznivého sociálního klima třídy
  • Individualizace výuky
  • Rozšíření dovedností a znalostí žáků

Něco o projektu:

Žáci prvního ročníku se během výuky odborného výcviku zabývají renovací sazeče brambor. Žáci se rozdělili na skupiny a každá skupina dostala za úkol renovaci jedné z částí stroje. Jejich úkolem bylo rozebrat stroj, odstarnit starý nátěr, povrchově upravit jednotlivé části, provést opravy mechanismů a provést montáž stroje. Celý proces žáci dokumentují.