OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

stredni_skola_tisnov_opravar_zemedelskych_stroju_foto

Kód oboru: 41-55-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní studium
Zakončení studia: Výuční list
Bonus oboru: Kurz k získání řidiského oprávnění skupiny B, C, T ZDARMA. Svařečské kurzy na svařování plamenem a v ochranné atmosféře ZDARMA.

Profil absolventa oboru

Jedná se o učební obor pro chlapce a děvčata s technickým zaměřením.

Absolvent oboru:

  • má základní znalosti zemědělské výroby
  • umí provádět technickou údržbu, opravy a seřizování traktorů, automobilů a ostatních mechanizačních prostředků v zemědělství.
  • je schopen provádět všechny demontážní a montážní práce při opravách strojních celků
  • zná zásady a umí provádět renovace jednoduchých strojních součástí (hřídele, ozubená kola, čepy,…)- má řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T, B, C
  • má svářečský průkaz s oprávněním ke svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
  • může získat také oprávnění ke svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého, umí obsluhovat diagnostické přístroje pr zjišťování závad motorů i ostatních skupin motorových vozidel
  • získá oprávnění pro nakládání s nebezpečnými látkami
  • zná zásady pro ochranu životního prostředí před jeho znečišťováním a poškozováním
  • zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, zná rovněž protipožární předpisy a ovládá práci s protipožární technikou.
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi se uplatňují jako opraváři v dílnách zemědělských družstev i soukromě hospodařících zemědělců.

Někteří jsou zaměstnáni jako mechanici v dílnách dopravních závodů, v autoservisech, na úseku údržby strojírenských podniků, apod.

Mnozí také pokračují ve studiu a po úspěšném absolvování dvouleté maturitní nástavby získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Mohou rovněž studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, případně na vysokých školách.