mechanik OPRAVÁŘ motorovýCH vozidel

stredni_skola_tisnov_mechanik_opravar_motorovych_vozidel_foto

Kód oboru: 23-68-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní studium
Zakončení studia: Výuční list
Bonus oboru: Kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B,C ZDARMA

Profil absolventa oboru

Jedná se o učební obor pro chlapce a děvčata s technickým zaměřením.

Absolvent oboru:

  • volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla
  • volí a používá nástroje, stroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jejich příslušenství
  • identifikuje příčiny závad u silničních vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
  • dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí
  • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
  • stanoví vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej
  • zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předání vozidla)
  • řídí motorová vozidla skupiny B,C (společně s řidičským oprávněním skupiny B získávají i řidičské oprávnění skupiny T)
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi se uplatňují jako automechanici v autoopravnách, stanicích STK, servisech, při měření emisí atd.
Někteří jsou zaměstnáni jako pracovníci zajišťující dopravu a nákup náhradních dílů a příslušenství.
Mnozí také pokračují ve studiu a po úspěšném absolvování dvouleté maturitní nástavby získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Mohou rovněž studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, případně na vysokých školách.