Teoretická výuka
probíhá v budově SŠ a ZŠ Tišnov, náměstí Míru 22. Žáci mají k dispozici odborné učebny s moderním vybavením, počítačovou učebnu, laboratoř měření. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory, některé interaktivními tabulemi. V rámci projektu „podpora přírovědného a technického vzdělávání“ byla zbudována učebna chemie. Žáci mají možnost využívat při výuce mobilní počítačovou učebnu.

Výuka odborného výcviku
oboru Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel a Elektromechanik pro zařízení a přístroje probíhá v areálu odborného výcviku Za Mlýnem 1898, Tišnov. Studenti mají k dispozici vybavené dílky ručního obrábění kovů, strojního obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, zámečnickou dílnu a autoopravárenské dílny.
Výuka odborného výcviku oboru Ošetřovatel- ošetřovatelka probíhá v budově školy, nám. Míru 22. Od 2. ročníku žáci absolvují provozní praxe na smluvních pracovištích.