zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_teorie_obor_osetrovatel

Teoretická výuka

probíhá v budově SŠ a ZŠ Tišnov, náměstí Míru 22. Žáci mají k dispozici odborné učebny s moderním vybavením. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory, některé navíc interaktivními tabulemi.

V rámci projektu „podpora přírovědného a technického vzdělávání“ byla zbudována učebna chemie.

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_svarecska_skola

Výuka odborného výcviku

oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel a Elektromechanik pro zařízení a přístroje probíhá v areálu odborného výcviku Za Mlýnem 1898, Tišnov. Studenti mají k dispozici vybavené dílky ručního obrábění kovů, strojního obrábění kovů, svařovnu, kovárnu, zámečnickou dílnu a autoopravárenské dílny.
Výuka odborného výcviku oboru Ošetřovatel- ošetřovatelka probíhá v budově školy, nám. Míru 22.
V téže budově se nachází i specializovaná učebna pro obor Elektromechanik.

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_praxe_opravar_zemedelskych_stroju

Provozní praxe

probíhá na těchto smluvních pracovištích :

ZEAS Lysice
Agria Drásov s.r.o
Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
Nemocnice Tišnov
Domov důchodců Předklášteří
Nemocnice U Milosrdných bratří Brno