technické lyceum

ZAMĚŘENÍ: IT TECHNOLOGIE, PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

stredni_skola_tisnov_opravar_zemedelskych_stroju_foto

Kód oboru: 78-42-M/01
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní studium
Zakončení studia: Maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

Profil absolventa oboru

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.
Jedná se o maturitní obor pro chlapce i děvčata s technickým zaměřením. Ve třetím ročníku si žáci volí specializaci: IT technologie nebo Průmyslová ekologie

Absolvent technického lycea:

 • je připraven k terciárnímu studiu technických oborů;
 • studiem získá vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního
  studia i jeho obsahu;
 • získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce;
 • řeší jednodušších programátorské úlohy;
 • tvoří a úpravuje webové stránky;
 • využívá CAD systémy;
 • má přehled o nových materiálech a umí je aplikovat;
 • zná dva cizí jazyky,
 • dodržuje pravidla normalizace a standardizace,
 • uplatnňuje základní poznatky z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu

 

Uplatnění absolventů v praxi

Studium oboru Technické lyceum je primárně určeno jako základ pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách zpravidla technického směru. Absolventi oboru se uplatní na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií,  v projekčních a konstrukčních kancelářích a ateliérech, v laboratořích. Zaměřením na oblast Průmyslové ekologie získávají možnost uplatnění v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.