ENERSOL

Enersol

Koordinátor projektu: Ing. Ivo Hamerník, hamernik@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Zapojit se do soutěže v rámci projeku Enersol
  • Propagace školy
  • Zvýšení sebevědomí žáků
  • Zlepšení kominikativních kompetencí žáků
  • Podpora tvořivosti a podnikavosti žáků
  • Podpora digitálních kompetencí žáků
  • Motivace žáků ke studiu

Něco o projektu:

Projekt Enersol je zaměřen na environmentální výchovu žáků. Žáci zpracují práci na téma OZE, energetické úspory a omezování emisí, kterou poté hodnotí komise. Do projektu se mohou zapojit všechny školy, bez ohledu na zaměření.
Naše škola se díky zájmu žáků zapojila do projektu v roce 2024.
První práci zpracoval Vojtěch Pestr. Jeho projekt pojednává o výrobě elektrické energie s využitím spádové vody řeky Svratky, konkrétně malé elektrárny v obci Březina.
Další práci zpracoval Ismael Cusimano. Jeho projekt řeší problematiku „energetických žroutů energie“ tedy spotřebičů, které aktuálně nevyužíváme a jsou v tzv „Stand by“ režimu.

Enersol 2024, Brno, 13. 2. 2024

Soutěžící Název práce Umístění
Tadeáš Jeřábek, Ismael Cusimano Neviditelní žrouti energie Postup do celostátního kola
Vojtěch Pestr Malá vodní ektrárna Březina Zvláštní ocenění za výbornou prezentaci