Renovace Kombajnu CLAAS

Renovace kombajnu CLAAS

Koordinátor projektu: Miroslav Koumar, koumar@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Motivace žáků oboru opravář zemědělských strojů
  • Renovace stroje
  • Podpora příznivého sociálního klima třídy
  • Individualizace výuky
  • Rozšíření dovedností a znalostí žáků

Něco o projektu:

Žáci prvního ročníku se během výuky odborného výcviku zabývají renovací kombajnu CLAAS, který jsme získali od soukromého vlastníka v minulých letech. Stroj byl vyroben v roce 1962.