Závěrečné zkoušky

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_praxe_opravar_zemedelskych_stroju

Závěrečné zkoušky oborů elektromechanik pro zařízení a přístroje, opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel-ošetřovatelka probíhají podle jednotného zadání.

Termíny uzavírání ročníku

Termín uzavření klasifikace za ročník: 24. 5. 2024
Termín klasifikační porady:  28. 5. 2024
Termín předání ročníkového vysvědčení: 31. 5. 2024

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024

Opravář zemědělských strojů Písemná zkouška: 4. 6. 2024
Praktická zkouška: 6. 6. 2024, 7. 6. 2024
Ústní zkouška: 14. 6. 2024

Studijní volno: 10. 6. 2024 – 13. 6. 2024

Opravář zemědělských strojů Písemná zkouška: 3.9. 2024
Opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu Praktická zkouška: 4. 9. 2024, 5. 9. 2024
Ústní zkouška: 16. 9. 2024
Mechanik opravář motorových vozidel
Písemná zkouška: 3. 6. 2024
Praktická zkouška: 4. 6. 2024, 5. 6. 2024
Ústní zkouška: 13. 6. 2024

Studijní volno: 7. 6. 2024 – 12. 6. 2024

Mechanik opravář motorových vozidel
Písemná zkouška: 3. 9. 2024
Opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu Praktická zkouška: 5. 9. 2024
Ústní zkouška: 16. 9. 2024
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Písemná zkouška: 4. 6. 2024
Praktická zkouška: 6. 6. 2024, 7. 6. 2024
Ústní zkouška: 17. 6. 2024

Studijní volno: 11. 6. 2024 – 14. 6. 2024

Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Písemná zkouška: 3. 9. 2024
Opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu Praktická zkouška: 4. 9. 2024
Ústní zkouška: 16. 9. 2024

 

Ošetřovatel/ka
Písemná zkouška: 3. 6. 2024
Praktická zkouška: 4. 6. 2024, 5. 6. 2024
Ústní zkouška: 12. 6. 2024

Studijní volno: 6. 6. 2024 – 11. 6. 2024

Ošetřovatel/ka
Písemná zkouška: 3. 9. 2024
Opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu Praktická zkouška: 4. 9. 2024
Ústní zkouška: 16. 9. 2024

K opravné zkoušce a zkoušce v  náhradním termínu je třeba se písemně přihlásit nejpozději měsíc před termínem zkoušky.

Žák může konat závěrečnou zkoušku pouze v případě, že úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání.
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny zkoušky, které jsou její součástí. V případě, že něktorou z částí žák vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Žák musí vykonat závěrečnou zkoušku nejpozději do pěti let od ukončení studia.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svoji nepřítomnost do tří dnů od konání zkoušky řádně omluví předsedovi komise, nebo zkoušku nekoná z důvody neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu určeném zkušební komisí. Konáním zkoušky v náhradním termínu není dotčeno právo žáka konat dvě opravné zkoušky.
Žák, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy zkoušku vzkonal. Žák, který zkoušku nevykonal úspěšně nebo bude konat zkoušku v náhradním termínu přestává být žákem školy 30. 6.  2024.
Pokud se žák na zkoušku nedostavil bez omluvy nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.