Závěrečné učňovské zkoušky

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_praxe_opravar_zemedelskych_stroju

Závěrečné učňovské zkoušky oborů opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel-ošetřovatelka probíhají podle jednotného zadání.

Termíny uzavírání ročníku

Termín uzavření klasifikace za ročník: 26.5.2023
Termín klasifikační porady:  29.5.2023
Termín předání ročníkového vysvědčení: 31.5.2023

Termíny závěrečných učňovských zkoušek – opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

Opravář zemědělských strojů Písemná zkouška: 11.9.2023
Praktická zkouška: 12.9.-13.9.2023
Ústní zkouška: 20.9.2023
Mechanik opravář motorových vozidel
Písemná zkouška: 11.9.2023
Praktická zkouška: 12.9.2023
Ústní zkouška: 20.9.2023
Ošetřovatel/ka
Písemná zkouška: 11.9.2023
Praktická zkouška: 12.9.2023, 13.9.2023
Ústní zkouška: 20.9.2023

PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE – VŠECHNY OBORY       21.9.2023, 14:00 HODIN

Žák může konat závěrečnou zkoušku pouze v případě, že úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělání.
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny zkoušky, které jsou její součástí. V případě, že něktorou z částí žák vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Žák musí vykonat závěrečnou zkoušku nejpozději do pěti let od ukončení studia.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svoji nepřítomnost do tří dnů od konání zkoušky řádně omluví předsedovi komise, nebo zkoušku nekoná z důvody neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu určeném zkušební komisí. Konáním zkoušky v náhradním termínu není dostčeno právo žáka konat dvě opravné zkoušky.
Žák, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy zkoušku vzkonal. Žák, který zkoušku nevykonal úspěšně nebo bude konat zkoušku v náhradním termínu přestává být žákem školy 30. 6.  2023.
Pokud se žák na zkoušku nedostavil bez omluvy nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.