Prohlášení o přístupnosti

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.skolatisnov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.skolatisnov.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 1. 2023.
Pro vypracování tohoto prohlášení bylo v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523, použito metody vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku.

page1image1761652096

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním výše uvedených stránek prosím zasílejte správci webu na adresu uvedenou zde (prochazka@skolatisnov.cz), nebo prostřednictvím ředitele školy (reditel@skolatisnov.cz).

Kontaktní osobou pro přístupnost těchto webových stránek je Ing. Martin Procházka (prochazka@skolatisnov.cz).

page1image1762057632 page1image1762057936 page1image1762058240

Postupy pro prosazování práva

V případě, že u části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení bylo revidováno dne 16. 1. 2023.
V Tišnově dne 16. 1. 2022 Bc. Renata Ambrosová

zástupce statutárního orgánu