Formuláře ke stažení

Uvolnění z výuky

UVOLNĚNKY -Žádost o uvolnění z výuky – max. 1 den

Žádost o uvolnění z výuky – 2 a více dnů

Žádost o uvolnění z výuky TV

Stravování

Přihláška ke stravování

Žádost o vrácení přeplatků

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu – denní a zkrácená forma studia (prázdný formulář)

Přihláška ke studiu – Opravář zemědělských strojů

Přihláška ke studiu – Mechanik opravář motorových vozidel

Přihláška ke studiu – Elektromechanik

Přihláška ke studiu – Ošetřovatel/ka

Přihláška ke studiu – Nástavbové studium (prázdný formulář)

Autoškola

Přihláška do kurzu

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Svařečská škola

Přihláška do kurzu svařování

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Ostatní

Potvrzení o bezinfekčnosti

Žádost o dřívější konání opravné zkoušky

Protokol o odchodu žáka

Oznámení o přestupu na jinou školu

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o opakování ročníku – nezletilí

Žádost o opakování ročníku – plnoletí

Žádost o částečné uznání předchozího studia

Žádost o IVP

Žádost o povolení pozdních příchodů

Souhlas – opouštění areálu OV

Souhlas – opouštění budovy školy