Formuláře ke stažení

Uvolnění z výuky

UVOLNĚNKY -Žádost o uvolnění z výuky – max. 1 den

Žádost o uvolnění z výuky – 2 a více dnů

Žádost o uvolnění z výuky TV

Stravování

Přihláška ke stravování

Žádost o vrácení přeplatků

Přihlášky ke studiu a přílohy

Přihláška ke studiu (prázdný formulář)

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Výpis z klasifikace

Žádost uzpůsobení přijímací zkoušky – dočasná ochrana

Přihláška ke studiu (přijetí do vyššího ročníku)

Autoškola

Přihláška do kurzu

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Svařečská škola

Přihláška do kurzu svařování

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Ostatní

Potvrzení o bezinfekčnosti

Žádost o dřívější konání opravné zkoušky

Protokol o odchodu žáka

Oznámení o přestupu na jinou školu

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o opakování ročníku – nezletilí

Žádost o opakování ročníku – plnoletí

Žádost o částečné uznání předchozího studia

Žádost o IVP

Žádost o povolení pozdních příchodů

Souhlas – opouštění areálu OV

Souhlas – opouštění budovy školy