Formuláře ke stažení

Uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z výuky TV

Omluvný list

Stravování

Přihláška ke stravování

Žádost o vrácení přeplatků

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu – denní a zkrácená forma studia (prázdný formulář)

Přihláška ke studiu – Opravář zemědělských strojů

Přihláška ke studiu – Mechanik opravář motorových vozidel

Přihláška ke studiu – Elektromechanik

Přihláška ke studiu – Ošetřovatel/ka

Přihláška ke studiu – Nástavbové studium (prázdný formulář)

Autoškola

Přihláška do kurzu

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Svařečská škola

Přihláška do kurzu svařování

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Ostatní

Potvrzení o bezinfekčnosti

Souhlas s poskytováním služeb školního psychologa

Protokol o odchodu žáka

Souhlas GDPR

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o opakování ročníku

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o částečné uznání předchozího studia

Žádost o IVP