DOBROKAFÉ

Dobrokafé

Koordinátor projektu: Mgr. Kateřina Kouřilová, kourilova@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Podpořit komunikaci mezi žáky
  • Podpora příznivého sociálního klima třídy
  • Uvědomit si pojem „dobrý skutek“
  • Inspirace žáků
  • Podpora tvořivosti žáků, sebevědomí a autoregulece žáků

Něco o projektu:

Žáci 2. ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel vyzvali žáky, aby napsali na lístečky dobré skutky, které vykonali a lístečky nalepili na plakát, který k tomu účelu vyrobili. Za každý příspěvek mohli žáci dostat kávu.