NEKOUKEJ, POMÁHEJ

Nekoukej, pomáhej

Manažer projektu: Mgr. Kateřina Kouřilová, kourilova@skolatisnov.cz

Cíl:

  • Seznámit žáky základních škol se zásadami první pomoci, zdravé výživy a zdravého životního stylu
  • Rozvíjet spolupráci naší školy se základními školami
  • Rozvíjet komunikativní kompetence žáků
  • Rozvíjet podnikavost žáků
  • Pozitivně působit na zdravé sebevědomí žáků
  • Podpořit pocit sounáležitosti, odpovědnosti za společnou práci, příznivé sociální klima třídy

Něco o programu:
Pedagogové a žáci školy sestavili interaktivní program na téma „první pomoc, zdravý životní styl“, který má několik verzí. Oslovili základní školy a dle zájmu vyjíždějí s programem do základních škol.