elektromechanik pro zařízení a přístroje

stredni_skola_tisnov_opravar_zemedelskych_stroju_foto

Kód oboru: 26-52-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní studium
Zakončení studia: Výuční list

Profil absolventa oboru

Jedná se o učební obor pro chlapce a děvčata s elektrotechnickým zaměřením.

Absolvent oboru:

  • provádí kvalifikované sevrvisní a montážní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích
  • umí používat měřící a diagnostické přístroje
  • identifikuje závady a rozhoduje o způsobu opravy
  • zná zásady pro ochranu životního prostředí před jeho znečišťováním a poškozováním
  • zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, zná rovněž protipožární předpisy a ovládá práci s protipožární technikou.
  • Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-52-H/01 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce   a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi se mohou uplatnit na pracovních pozicích jako elektromechanici, elektrotechnici, zkušební a servisní technici elektrotechnických zařízení, opraváři elektrických spotřebičů a spotřební elektroniky, technici elektronických zařízení, provozní technik, atd.