Pro uchazeče o studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete

 

ZDE

Milí uchazeči o studium na naší škole,

víme, že procházíte nelehkým rozhodováním o Vašem budoucím povolání. Rádi Vám budeme nápomocni při tomto pro Vás jistě důležitém kroku. Doufáme, že vás osloví naše vzdělávací nabídka.
Co vám tedy nabízíme? K tradičním technickým oborům Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel jsme rozšířili nabídku o obor Ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na sociální služby a zdravotnictví. Naši absolventi nacházejí uplatnění u všech významných zaměstnavatelů regionu. Vzhledem k poptávce po kvalifikovaných zaměstnancích v elektrooborech, bychom rádi ve školním roce 2021/2022 přivítali také zájemce o studium oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Žákům tohoto oboru nabízí firma Siemens Electric Machines, s.r.o, zapojení do svého stipendijního programu.

Kromě získání výučního listu si mohou žáci rozšířit svoji kvalifikaci využitím služeb naší autoškoly, svařečské školy nebo dalším ročním studiem ve zkrácené formě vzdělávání. Snažíme se, abychom výuku přiblížili co nejvíce praxi. Naši žáci absolvují během studia odbornou praxi ve firmách. Ve spolupráci s firmou Biso Schrattenecker jim zprostředkováváme odborné semináře a seznámení s nejnovější zemědělskou technikou.

Tým pedagogických pracovníků tvoří plně kvalifilkovaní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a praktického vyučování. Žáci a zaměstnanci školy mají zajištěný poradenský servis prostřednictvím školního poradenského pracoviště.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami, které se nacházejí ve dvou objektech: teoretická výuka a výuka odborného výcviku oboru ošetřovatel probíhá v budově na náměstí Míru 22, výuka odborného výcviku technických oborů probíhá v areálu praktického vyučování Za Mlýnem 1898. Obě pracoviště poskytují žákům zázemí včetně možnosti školního stravování.

Milí žáci, vážení rodiče, pokud máte jakékoliv dotazy, chcete si prohlédnout školu, nebo se s námi osobně setkat, můžete využít Dny otevřených dveří v neděli 29. 11. 2020 nebo ve středu 27. 1. 2021, případně kdykoliv po předchozí telefonické domluvě (725 557 792, 549 410 076).

Zaměstnanci a žáci Střední školy a základní školy Tišnov, příspěvkové organizace

Nabídka studia ve školním roce 2021/2021

 

Učební obory

Určeno pro absolventy základní školy
Doba studia 3 roky, ukončení vzdělání – výuční list

stredni_skola_tisnov_opravar_zemedelskych_stroju_seda

Opravář zemědělských srojů

Kód oboru 41-55H/01
Řidičské kurzy: B, C, T
Svářečské kurzy: Plamen, v ochranné atmosféře

stredni_skola_tisnov_mechanik_opravar_motorovych_vozidel_seda

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru 23-68H/01
Řidičské kurzy: B, C

stredni_skola_tisnov_osetrovatel_osetrovatelka_zamereni_na_socialni_sluzby_a_zdravotnictvi_seda

Ošetřovatel - ošetřovatelka

(zaměření na zdravotnictví a sociální služby)

Kód oboru 53-41H/01

stredni_skola_tisnov_elektromechanik_pro_zarizeni_a_pristroje_seda

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru 23-68H/01
Stipendijní program

Zkrácené studium

Určeno pro absolventy s ukončeným středním vzděláním s výučním listem nebo maturitní zkouškou
Doba studia 1 rok, ukončení vzdělání – výuční list

stredni_skola_tisnov_opravar_zemedelskych_stroju_seda

Opravář zemědělských srojů

Kód oboru 41-55H/01
Řidičské kurzy: B, C, T
Svářečské kurzy: Plamen, v ochranné atmosféře

stredni_skola_tisnov_mechanik_opravar_motorovych_vozidel_seda

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru 23-68H/01
Řidičské kurzy: B, C

stredni_skola_tisnov_osetrovatel_osetrovatelka_zamereni_na_socialni_sluzby_a_zdravotnictvi_seda

Ošetřovatel - ošetřovatelka

(zaměření na zdravotnictví a sociální služby)

Kód oboru 53-41H/01

Řidičský a svářečský kurz

Kurzy k získání oprávnění jsou zdrama.
Kromě uvedených kurzů mohou naši žáci absolvovat jakýkoliv kurz z nabídky naší svařečské školy nebo autoškoly za zvýhodněných podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů

Možná Vás zajímá:

1. Kde získám přihlášku?
Ve vaší základní škole nebo na tomto odkazu Přihláška ke studiu na SŠ ve formátu PDF

 

2. Jak mám vyplnit přihlášku?
Vysvětlivky k vyplnění přihlášky najdete v tomto dokumentu PDF.

 

3. Do kdy mám podat přihlášku ke studiu?
Přihlášku pošlete co nejdříve. Uzávěrka přihlášek je dle naplnění kapacity oboru.

 

4. Jak a kam mám přihlášku doručit?
Vyplněnou přihlášku můžete :
odevzdat osobně osobně v kanceláři školy ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin (v jiný čas po telefonické domluvě tel.: 549 410 076)
nebo poslat poštou na adresu školy: SŠ a ZŠ Tišnov, nám. Míru 22, 666 01, Tišnov

 

5. Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?
Kritéria přijímacího řízení jsou uveřejněna tady.

 

6. Co se bude dít dále?
Během března Vám bude zaslána pozvánka na přijímací pohovor.
Pokud vyhovíte kritériu pro přijímací řízení, obdržíte na pohovoru rozhodnutí o přijetí. Při pohovoru se zároveň seznámíte se svým budoucím třídním učitelem a získáte spoustu užitečných informací o vašem studiu na naší škole.
Pokud jste rozhodnuti pro studium na naší škole, můžete odevzdat zápisový lístek, který obdržíte na své základní škole.
Pokud ho zrovna nebudete mít u sebe, doručíte ho do 10 dnů do kanceláře školy.
Odevzdáním zápisového lístku dáváte najevo rozhodnutí, že nastoupíte ke studiu na naší škole a máte garantovené „místo ve třídě“
Během prázdnin obdržíte pozvánku na zahájení školního roku 2021/2022

 

7. Chci se přihlásit do prvního ročníku „standardního“ tříletého studia a dosud jsem byl žákem jiné střední školy. Jak mám postupovat?
Postupujte stejně, jako v případě, že se hlásíte ze základní školy. Na druhou stranu přihlášky vyplňujete údaje o prospěchu na základní škole. Ty musí být potvrzené z příslušné ZŠ nebo musíte doložit vysvědčení z příslušných ročníků ZŠ. Zápisový lístek vám vydá Krajský úřad podle vašeho trvalého bydliště.

 

8. Mám ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a chtěl/a bych si rozšířit kvalifikaci ve zkráceném studiu. Jak mám postupovat?
Postup je stejný, jako v případě uchazečů ze základních škol. Formuláře přihlášek jsou totožné. Na zadní straně se uvádí známky ze střední školy. Přílohou je výuční list nebo maturitní vysvědčení. Pokud tyto dokumenty v době podání přihlášky ještě nemáte, dodáte ho v nejbližším možném termínu, nejpozději 1.9.2021.
Zápisové lístky žáci zkráceného studia neodevzdávají.

 

9. Kam se mám obrátit o radu, případně kde mohu získat další informace?
Samozřejmě jsme ochotni Vám podat jakékoliv informace. Kontaktovat můžete:
sekretářku školy paní Dagmar Šmidkovou (tel.: 549 410 076, e-mail: smidkova@skolatisnov.cz)
zástupce ředitele pro střední školu Ing. Miroslava Jaška (tel.: 777 730 742, e-mail: jasek@skolatisnov.cz)
vedoucí učitelku pro teoretickou výuku Mgr. Jitku Alexovou (tel.: 725 557 792, e-mail: alexova@skolatisnov.cz).

Přihlášky ke studiu

Formulář ke stažení

zde

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

zde
zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_praxe_obor_osetrovatel

Kontakty

Dagmar Šmidková
sekretariát školy
tel.: 549 410 076
e-mail: smidkova@skolatisnov.cz

Ing. Miroslav Jašek
zástupce ředitele pro střední školu
tel.: 777 730 742
e-mail: jasek@skolatisnov.cz

Mgr. Jitka Alexová
vedoucí učitelka pro teoretickou výuku
tel.: 725 557 792
e-mail: alexova@skolatisnov.cz