potřebuji vyřídit

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o částečné uznání předchozího studia

Žádost o opakování ročníku

Žádost o individuální vzdělávací plán

Ztratil jsem omluvný list, potřebuji nový

Chci si podat přihlášku do 1. ročníku