Nástavbové studium

podnikání

DOBÍHAJÍCÍ OBOR – VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 NEOTEVÍRÁME

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_fotogalerie_vyuka_teorie_technickych_predmetu

Kód oboru: 64-41-L/51
Délka studia: 2 roky / 3 roky
Forma studia: Denní / dálkové
Ukončení studia: Maturitní vysvědčení

Profil absolventa oboru

Obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili učební obor a získali střední vzdělání s výučním listem.

Absolventi oboru:

  • zvládají podnikatelské aktivity
  • jsou schopni aplikovat v praxi poznatky z předmětu ekonomika podniku
  • mají znalosti a dovednosti z oblasti účetnictví
  • orientují se v právním systému ČR
  • mají znalosti z oblasti marketingu a managementu
  • zvládají zásady písemné, verbální i neverbální komunikace
  • uplatní na konkrétních situacích poznatky z psychologie
  • umí pracovat s počítačem

 

Uplatnění absolventů v praxi

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, případně samostatně podnikat.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.