Aktuálně

Tady si můžete seznámit s aktivitami školy v tomto školním roce

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
1.9.2021 jsme zahájili nový školní rok. Letos jsme se museli obejít bez společného zahájení ve školní jídelně, ale i tak byl první školní den pro naše žáky něčím vyjímečný. Přivítali jsme nové žáky v 1. ročníku ve čtyřech oborech Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Ošetřovatel a zbrusu novém oboru Elektromechanik.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA
8. září se vydali žáci oboru opravář zemědělských strojů do Brna na Národní výstavu hospodářského zvířectva. Děvčata a kluci se seznámili s nejnovějšími trendy v oblasti zemědělství. Své znalosti si mohli ověřit na stánku Zemědělského svazu ČR, kde byla pro ně nachystána soutěž.
Jako v jiných letech, tak i letos, někteří naši žáci působili po celou dobu výstavy na stánku Zemědělského svazu a jejich projektu „Zemědělství žije!“ a pomáhali s popularizací zemědělských profesí mezi dětmi z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol.

EXKURZE DO MIKROPU ČEBÍN
Ačkoliv je společnost Mikrop Čebín od Tišnova vzdálená necelých 10 km, málokdo z nás věděl, čím se přesně zabývá. Dnes už díky velmi zajímavé přednášce a prohlídce celého provozu víme, že společnost vyrábí minerální a vitamínové doplňky pro hospodářská zvířata , domácí mazlíčky a také poskytuje poradenské služby v oblasti výživy zvířat.
Žáci II a III A si vysloužili pochvalu od p. ředitele Mikropu za to, jak soustředěně poslouchali a vzorně se chovali v průběhu exkurze. Byli jsme tak zaujati , že jsme i zapomněli pořídit fotodokumentaci.

KOLÁČ PRO HOSPIC
Stalo se pěknou tradicí, že se žáci oboru Ošetřovatel účastní sbírky “ KOláč pro hospic“. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Letošní sbírka se konala 6. října a její výtěžek byl určen na rozvoj hospicové péče a nákup zdravotnického materiálů a léčiv. Díky  štědrým dárcům a obětavosti organizátorů, mezi něž patřili i někteří naši žáci a zaměstnanci, se v Oblastní Charitě Tišnov vybrala částka 148 150 Kč.

KNIHOVNA NENÍ JENOM HROMADA KNIH
8. října žáci naší školy absolvovali program v tišnovské knihovně zaměřený na čtenářskou gramotnost. Žáci byli mile překvapeni příjemným prostředím, množstvím interaktivních prvků a zajímavým výkladem. Snad každého zaujala možnost vyzkoušet si virtuální realitu. Z knihovny odcházeli s poznáním, že dnešní knihovna není jenom hromada zaprášených knih, ale místo, kde se člověk pobaví, odpočine si a leccos nového zjistí.

PŘEDSTAVUJEME VZDĚLÁVACÍ NABÍDKU ŠKOLY
Prostřednictvím veletrhů SŠ chceme představit široké veřejnosti vzdělávací nabídku naší školy. V letošním roce se s námi mohou, pokud to epidemiologická situace povolí, uchazeči o studium setkat 5. a 6. října v Břeclavi, 13. a 14. října v Hodoníně, 11. listopadu ve Žďáru nad Sázavou a 3. a 4. prosince v Brně. kromě toho vyjíždíme do desítek základních škol v blízkém i vzdálenějším okolí. Letos jsme také nabídli možnost on line dne otevřených dveří prostřednictvím MS Teams.

KLUB ČAS
Dobrou alternativou, jak trávit volný čas v Tišnově je návštěva v nízkoprahovém zařízení Čas, které provozuje Charita Tišnov nedaleko naší školy. Všichni žáci 1. ročníku se měli možnost v polovině října přesvědčit o tom, jak zařízení funguje. Díky péči zaměstnanců Klubu pochopili, co všechno mohou očekávat, kdy se obrátit na radu, nebo že mohou jen tak přijít popovídat si s vrstevníky.

JAK SE UČIT, ABY NÁM „TO ŠLO“
První čtvrtletí máme za sebou. Někdo má dobré výsledky, jiný horší, někdo je spokojen, jiný ne. Hned po čvrtletí nás paní učitelka překvapila otázkou: „Jak se učíte?“ Většina se rozpačitě pokukovala po třídě. Učit se? To není zrovna nejoblíbenější činnsot. Někteří začali vyprávět, že sedí u učení „několik hodin“ a stejně jim to nejde. Paní učitelka nám dala nabídku, že nám poradí, jak na to, aby bylo učení efektivní. Po zdolání nekonečně dlouhého dotazníku nám paní učitelka vyhodnotila odpovědi a rozdělila nás do 7 skupin podle stylu učení. Poté nám vysvětlila, co by nám při učení mohlo pomoci a dokonce nám to dala i v písemné podobě. Že by to fungovalo? No uvidíme. Třeba pro nás učení přestane být strašákem bez výsledku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve středu 5.1.2022 se, jako již tradičně, žákyně oboru Ošetřovatel/ka zapojily do Tříkrálové sbírky. Hudební doprovod jim dělal Honza Pavlík, který nejen, že u nás studuje obor Mechanik opravář motorových vozidel, ale také krásně hraje na trubku. Tři králové v jejich podání navštívili starostu a místostarostu města Tišnova a žáky i zaměstnance naší školy.  Fotografie z této akce nadete na tomto odkazu: Tříkrálová sbírka

JEN TAK NA ZKOUŠKU

V úterý 8. 2. 2022 vyrazili žáci 1.AH se svojí třídní učitelkou napreventivní program „Jen tak na zkoušku“ do PPP Brn. Kluci si během programu uvědomili, co vše jim může jakákoliv závislost vzít. Většina z nih odcházela s otázkou: „Jsem schopen všechno obětovat? Stojí to za to? “ Dalším třídám překazila účast na programu nemoc lektorů, ale i oni o něj nepřijdou. Náhradní temín už mají stanovený.

KONZULTACE ŽÁKŮ OBORU MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VUT V BRNĚ

Žáci 3. ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel se zúčastnili odborné konzultace na VUT v Brně, která se týkala funkce a použití motorové brzdy. Odpoledne stávené na Fakultě strojní VUT v Brně pro ně bylo velmi přínosným odborným rozšířením již získaných vědomostí. Poděkování patří lektorovi z VUT, který jim věnoval svůj čas.

SOUTĚŽ AUTOMECHANIK-JUNIOR

1. března 2022 se konala na ISŠ Slavkov u Brna krajská soutěž žáků třetích ročníků oboru mechanik opravář motorových vozidel s názvem „Automechanik Junior“. příprava na soutěž byla pOznamenaná opařeními v souvislosti s epidemiologickou situací. I přesto jsme se neztratili. Naši školu reprezentovali žáci Jan Panáček a Ondřej Hloušek, kteří se umístili v celkovém pořadí na 9. a 10. místě. Děkujeme a blahopřejeme.