Aktuálně

Tady si můžete seznámit s aktivitami školy v tomto školním roce

Fotogalerii z aktivit školy najdete tady

Hledám práci
Děvčata a chlapci ze 3. ročníku se zúčastnili 22. září programu hledám práci, jehož cílem bylo připravit žáky na vstup do „světa práce“.

Koláč pro hospic
Jako každosročně, tak i letos jsme se podíleli na sbírce „Koláč pro hospic“. Prodeje výborných koláčů se v letošním roce ujali žáci 1.H a 2.E.

Exkurze VACH OBAL
6. října naši elektromechanici z 2.H podnikli exkurzi do podniku Vach obal Lomnička.

Zahájení školního roku
Školní rok jsme zahájili 4. 9. 2023 společným shromážděním na školním dvoře. V letošním školním roce se bude o 212 žáků starat 28 učitelů v 11 třídách.

Adaptace nových žáků
Září bylo věnováno adaptačním aktivitám nově vzniklých kolektivů. Žáci se zúčastnili programu Dobrý start a programu připraveného naší školní psycholožkou.

Ekologické exkurze
12. 9. se žáci zúčastnili ekologické exkurze. Třída 2.A se vydala na Babí Lom, 1.A a 3.ABZ putovala do Štěpánovic a 3.EB se rozhodla pro výlet krajinou říčky Loučky.