Aktuálně

Tady si můžete seznámit s aktivitami školy v tomto školním roce

Fotogalerii z aktivit školy najdete tady

Exkurze na Neurologii v FN u sv. Anny
Ve čtvrtek 3.11. 2022 navštívily studentky 2.E Neurologickou kliniku ve FN u sv. Anny. Jedná se o kliniku, která byla vyhlášena nejlepší neurologickou klinikou v ČR. Toto ocenění získala díky nejširší škále léčby nemocní v neurologické oblasti a používání nejnovějších poznatků a metod.
S vrchní sestrou jsme navštívili celou kliniku a dozvěděli se mnoho nového o léčbě onemocnění CMP, epilepsie, demence, Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy. Velmi nás zaujala jedna z možností operativní léčby epilepsie jako je stimulace bloudivého nervu. Jedná se o implantovaný přístroj podobný kardiostimulátoru. Další z mnoha zajímavostí byla nová možnost léčby demence biologickou léčbou.
Bc. Pavla Caudrová

Veletrh vzdělávání v Břeclavi
Naše škola se již tradičně zúčastnila „Veletrhu vzdělávání“ ve dnech 19. -20.10 2022. Slavnostního zahajení se zúčastnili Mgr. Krčál a Mgr. Zemánek ze školského odboru Jihomoravského kraje. Celkem se výstavy zúčastnilo 1250 žáků a 400 rodičů. Celkem jsme rozdali 400 letáků.
Ing. Martin Klaus

Exkurze chráněné bydlení Skryje
Za krásného podzimního rána jsme se vydali autobusem a poté pěšky do Skryjí. Skryje jsou malá obec nacházející se v malebném údolí říčky Bobrůvky poblíž Tišnova.
V této obci se nachází chráněné bydlení, které bylo cílem naší cesty. Chráněné bydlení ve Skryjích je sociální služba pro dospělé muže a ženy s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu druhé osoby v nejrůznějších oblastech života. Žáci prvních ročníků učebního oboru ošetřovatel/ka přijeli na exkurzi, aby se seznámili s prostředím, které budou navštěvovat příští rok v rámci odborné praxe. Prostředí chráněného bydlení na nás působilo domácky, útulně a poklidně. Klienti ve chvíli naší prohlídky trávili čas ve společenské místnosti a byli rádi za naši návštěvu, kterou nám projevili úsměvem a někteří z nich ukázkou svého pokoje. Jsme rádi, že i zdravotně znevýhodnění lidé kolem nás mohou, tak krásně a spokojeně prožít život.
Fotografie najdete v naší fotogelerii.
Mgr. Kateřina Kouřilová a 1.E

Exkurze Troubsko
Většina z nás asi nejasně tuší, čím se může zabývat Výzkumný ústav pícninářský , ale žáci IIA už to ví docela přesně. Dne 14.10.2022 podnikli exkurzi do Troubska, kde je v první teoretické části čekalo seznámení s činností ústavu. Kromě šlechtitelké činnosti, přípravy vzorků pro semennou banku, podpory diverzity půdních organismů a celé řady dalších činností v rámci projektů, se ústav zabývá také problematikou zhutňování půd a jejich ohrožení erozí . Velmi oceňovaný je také chov výborných opylovačů – čmeláků. Poslední dvě zmiňované oblasti také mohli kluci vidět částečně i v praxi – v terénu jsme viděli metodu měření kvality půdy pomocí Kopeckého válečků a pedometru. Po seznámení se zemědělskou technikou jsme ještě zavítali ke čmelákům, kluci si je mohli i “ pohladit “ a dozvědět se o nich mnoho zajímavého. Až na drobné problémy s dopravou ( zpoždění vlaku ) vyhodnotili kluci exkurzi jako zdařilou a přínosnou. Fotografie najdete ve fotogalerii.
Ing. Zuzana Břenknová

Prezentace stroje na sklizeň brambor
Ve středu 12. října jsme využili pozvání od firmy MAGRI plus a žáci 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů se spolu s učitelem odborného výcviku L. Vitkovičem zúčastnili prezentace nového stroje na sklizeň brambor, která se konala v areálu ZEPO Bořitov. Žáci přivítali možnost se seznámit s nejmodernější technikou a vidět stroj při praktické ukázce. Děkujeme p. Maškovi z výše jmenované firmy, který se našim žákům věnoval.
Děvčata z naší školy pomohla při organizaci akce.
Fotografie najdete tady.

Mgr. Jitka Alexová

Exkurze Siemens a Agria Drásov
V úterý dne 11. října 2022 se uskutečnila exkurze žáků třídy II.AH do dvou podniků se sídlem v Drásově.
Žáci navštívili výrobní závod firmy Siemens v Drásově a potom středisko těžké mechanizace akciové společnosti AGRIA v Drásově.
V průběhu prohlídky výrobního závodu Siemens byli seznámeni s výrobou statorových a rotorových svazků, s technologickým postupem, kterým se lisují statorové svazky do klecí a viděli mnoho dalších zajímavostí.
V Agrii kromě prohlídky moderních traktorů a zemědělských strojů získali informace o tom, jaké jsou moderní technologie používané v rostlinné výrobě, například  jakým způsobem je prostřednictvím satelitní navigace realizována optimalizace výsevu a aplikace průmyslových hnojiv během setí, jaké jsou současné trendy v minimalizaci zpracování půdy a další zajímavé informace.
Fotografie z exkurzí najdete tady.
Mgr. Lenka Bednářová, Ing. Miroslav Jašek

Cesta hrdelního práva
V pátek 7. října se třída 1. E seznámila s historií Tišnova na Cestě hrdelního práva. Za krásného počasí jsme prošli sedm zastavení hříchů. a dostali jsme se pod kopec Klucanina, kde byly objeveny základy šibenice. Místo ní je zde teď kamenná kaple a lavičky, které lákají k odpočinku.
Mgr. Hana Strelowová

Sbírka Koláč pro hospic 5.10. 2022
Ve středu 5.10. 2022 se uskutečnila ve sbírka Koláč pro hospic. Jako každoročně se na jejím průběhu a výsledku podílely studentky z oboru ošetřovatel/ka, které svým aktivním zapojením přispěly k její úspěšnosti. Sbírka je určena na potřeby domácího hospice Porta Vitae, který se věnuje nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, kteří si přejí v o svého blízkého pečovat doma v posledních chvílích jeho života.
Bc. Pavla Caudrová

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
Žáci 3.A, 3.AZ a 3B dne 6.10. 2022 absolvovali exkurzi na 63. Mezinárodní steojírenský veletrh v Brně. Veletrh nabídl k vidění celou škálu strojírenského průmyslu. Především byli zajímavé oblasti a to robotika, 3D tisky a z automobilového průmyslu byla zaujata pozornost na oleje, odmašťování a přísady do motoru k jeho vnitřnímu očištění. Žáci si mohli i vyzkoušet jízdu ve formuli s pomocí virtuálního prostředí. Myslím, že technika a vše kolem ní jde opravdu rychle dopředu.
Ing. Martin Klaus

Pomoc při instalaci osvětlení na cyklostezce Tišnov-Železné
Elektromechanici se ve spolupráci s firmou Jicom podíleli na instalaci osvětlení na cyklostezce Tišnov-Železné. Žáci si vyzkoušeli práci v terénu, naučili se základní postupy při instalaci veřejného osvětlení. Ocenili především možnost si vyzkoušet práci v reálných podmínkách. Odcházeli s dobrým pocitem, že výsledky jejich práce budou ještě dlouho sloužit všem, kteří využijí cyklostezku. Fotografie jsou tady.
Dalibor Motyka

Den zdraví v nemocnici Tišnov
Studentky oboru ošetřovatel/ka se 14. září 2022 zúčastnili akce den zdraví v Nemocnici Tišnov. Akce má preventivní charakter, protože prevence může předejít zdravotním komplikacím a často i zachránit život. V rámci dne zdraví bylo možné si vzít odběry např. na cholesterol, glykemii i vit. D. Nabízena bylo mimo jiné i měření krevního tlaku, vnitřního tuku a diagnostika pleti. Studentky byly zapojené do informování a provázení návštěvníků Dne zdraví a také i mnohé studentky si nabízené úkony vyzkoušely.
Bc. Pavla Caudrová

Návštěva knihovny
Dne 23.9. zamířila třída I. A do tišnovské knihovny. Protože čtení nepatří mezi nejoblíbenější klučičí zábavy, většina šla do knihovny s nedůvěrou a představou naprosté nudy. Jejich obavy se ale celkem rozplynuly, když museli zapojit téměř detektivní schopnosti a vyhledávat knihy podle zadaných kritérií v katalogu knihovny. A nejlepší nakonec – robotická dílna, kde kluci programovali roboty Ozoby tak, že zapomněli na čas.
Ing. Zuzana Břenková

Dobrý start
Podle většiny žáků IA jsme školní rok 2022/23 zahájili Dobrým startem. Tak se také jmenoval program , který pro nás připravili 22.9. v tišnovském Inspiru. Cílem bylo se navzájem lépe poznat, pochopit se, respektovat a vytvořit v naší třídě příjemné prostředí pro všechny. Největší ohlas měly hry, kdy jsme museli spoléhat jeden na druhého a naprosto si důvěřovat – např., že vás spolužáci nenechají spadnout z lana, které drží, i když už je třeba bolí ruce. Závěrem jsme si zformulovali a podpisem stvrdili pravidla, která bychom chtěli ve škole dodržovat, aby nám tam bylo hezky a rádi do ní chodili. Program jsme si užili a opět se utvrdili v tom, že jsme fajn třída.
Ing. Zuzana Břenková

Exkurze do stanice STK
Žáci  třetího ročníku navštívili v pátek 23. září stanici technické kontroly v Tišnově, kterou provozuje firma Koral. Od ochotných zaměstnanců stanice se dozvěděli spoustu nových informací. Měli možnost si prohlédnout celý provoz a seznámit se s nejnovějšími přístroji, které se používají při diagnostice technického stavu vozidel.
Ing. Miroslav Jašek

Prváci se seznamují
Žáci prvního ročníku absolvovali seznamovací program pod vedením naší školní psycholožky. O tom, jak si program užili se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.
Mgr. Jitka Alexová

Třídnické hodiny
2. září se žáci všech tříd setkali se svými třídními učiteli na třídnických dnech. Celý den měli možnost se věnovat sobě a svým spolužákům. Kromě nezbytných administrativních záležitostí někteří vyrazili na společný výlet, jiní se věnovali sportovním aktivitám na školním dvoře, další se rozhodli dobře poznat školu a všechna její pracoviště. Samozřejmě si popovídali o svých prázdninových zážitcích, připomněli, nebo vytvořili si pravidla tříd.
Mgr. Jitka Alexová

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_logo

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022: 2. a 3. ročník v 9:00 hodin v kmenových třídách, 1. ročník v 10:00 hodin ve školní jídelně. V pátek 2. září proběhne „třídnický den“. Výuka dle rozvrhu začíná v pondělí 5. září 2022.
Mgr. Jitka Alexová