Třídní schůzky se konají 14. listopadu 2023 od 16:00 hodin v kmenových učebnách.