Třídní schůzky se konají 23. LEDNA 2024 od 16:00 hodin v kmenových učebnách.