Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení. bližší informace najdete v sekci „Přijímací řízení„.